شروع سایت جدید با به روز رسانی سایت و تغییر سبک نگارش محتوا


در مسیر تغییرات روند امور اجرایی شرکت متا و با توجه به سیاست های راهبردی شرکت متا ، بعد از تحقیق و توسعه فناوری های مختلف در زمینه موضوع فعالیت ها و برنامه های کوتاه مدت ، میان مدت و دراز مدت تدوین شده و با توجه به موفقیت های شرکت در زمینه ارایه خدمات و تولید محصولات تصمیم به بروز رسانی محتوای سایت و تغییر سبک نگارش محتوا در دستور کار قرار گرفت که وب سایت جدید شرکت متا در راستای همین موضوع راه اندازی شد .

امیدواریم که این قالب نگارش جدید محتوا رضایت خاطر شما عزیزان و همراهان گرامی را فراهم آورد . 

این خبر به زودی مجددا به روز رسانی خواهد شد . 


Slider